nasaruddinumar.id

Sabar sebagai Bentuk Kematangan Spiritual

Ibn Hajar al-‘Asqallani sangat populer sebagai ulama besar, terutama dalam bidang hadits. Dialah yang meng-syarah atau memberikan anotasi terhadap Kitab Shahih al-Bukhari yang disusun Imam Bukhari yang terkenal itu. Ia meninggalkan desanya menuju Kota Mesir untuk menuntut ilmu. Sekian lama di sana, ia tidak merasa pintar dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kampungnya. Dalam…