Islam Agama Kasih Sayang

Safwan ibn Sulaiman meriwayatkan sebuah hadis yang menceritakan Nabi Muhammad Saw pernah bersabda: “Barangsiapa yang menzalimi seorang muhad (orang yang pernah melakukan perjanjian damai) atau melecehkan mereka, membebani beban di luar kesanggupan mereka, atau mengambil harta tanpa persetujuan mereka, maka aku akan menjadi lawannya nanti di hari kiamat”. (HR. Abu Daud). Hadis ini sungguh luar…

Islam Marah ke Islam Ramah

Dalam sebuah hadis dikatakan, jika Al-Qur’an dipadatkan maka pemadatannya ialah surah al-Fatihah yang juga dikenal dengan Ummul Kitab. Jika dipadatkan lagi paka pemadatannya di dalam ayat pertamanya: Bi ism Allah al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang). Inti Basmalah terletak pada dua kata terakhirnya yang menggambarkan sifat Tuhan. Kebetulan kedua kata…