Al-Razi: Pendiri Rumah Sakit Modern

Ketika Al-Razi diminta oleh raja Daulah bin Buwaihi untuk mendirikan rumah sakit di Bagdad, maka ia meminta dipotongkan seekor kambing, lalu dagingnya ditebar dan digantung ke berbagai tempat di Bagdad. Empat hari kemudian dikontrol daging tersebut lalu ditentukan di mana daging paling awet dan paling lambat membusuk di situlah dibangun rumah sakit. Rumah sakit yang…

Al-Biruni: Peletak Dasar Metode Ilmiah

Al-Biruni yang bernama lengkap Abu Al-Raihan Muhammad ibn Ahmad ibn al-Biruni, lahir di Kath, Khwarismi, Iran. Ia termasuk pengembara ke berbagai pelosok dunia untuk melakukan ekpedisi ilmiah. Ia amat terkesan ketika ia mengikuti perjalanan Sultan Mahmud ke India. Di sana ia mempelajari bahasa Sansekerta dan berbagai hal mengenai India. Ia disebut oleh George Sarton (1952)…

Pendirian Observatoriom Maragah

Ketika Pasukan Hulagu Khan mengobarak-abrik kota ilmu pengetahuan Bagdad dan Persia, tampillah Nasiruddin Al-Thusi melobi jajaran pimpinan pasukan Hulagu agar karya-karya ilmu pengetahuan yang amat bermanfaat untuk kemanusiaan tidak dihancurkan. Nasiruddin bersedia membantu jika sekiranya Hulagu mau memanfaatkan jasanya sebagai ahli astronomi dan sekaligus astrologi. Ia juga menyampaikan kesediaannya untuk merawat sekaligus mengembangkan sejumlah laboratorium…

Perintis Tenaga Kincir Air (hydropower)

Ilmuan Islam telah berjasa merintis penciptaan daya melalui tenaga kincir air. Adalah Al-Jazari, yang bernama lengkap Badi Al-Zaman Abullezz Ibn Alrazz Al-Jazari. Ia lahir di Al-Jazari, antara sungai Tigris dan sungai Efrat, Iraq. Ia mengikuti ayahnya mengabdi kepada raja Urtuq atau Artuqid di Diyar Bakir dari 1174 sampai 1200. Ia dieglari The Father of Modern…

Ibn Haitsam sebagai Bapak Optik

Ibn Haitsam yang bernama lengkap Abu ‘Ali al-Hasan ibn al-Haitsam al-Bashri al-Mishri, atau di Barat lebih dikenal dengan nama Alhazen, lahir di Bashrah tahun 965 dan wafat di Kairo pada tahun 1039. Ia mengembangkan karirnya sebagai ilmuan sejati dalam masa pemerintahan Al-Hakim Ibn Amir Abdullah dari Dinasti Fatimiyah. Namanya mulai dikenal ketika ia diundang ke…

Sisi Lain Luqmanul Hakim

Kata Luqmanul Hakim diabadikan menjadi nama salah satu surat dalam Al Quran. Ia bukan nabi tetapi sangat dipuji oleh Allah SWT. Menurut riwayat Ibn Abbas, Luqmanul Hakim seorang manusia biasa yang pekerjaan sehari-harinya pencari kayu bakar di Habsy. Ia bukan nabi, bukan rasul, bukan bangsawan, dan bukan pula ulama besar. Ada riwayat menyebutkan ia seorang…

nasaruddinumar.id

Belajar dari Pribadi Ibnu Rusyd

Bagi orang yang pernah belajar Ilmu Fikih, khususnya Fikih Perbandingan Mazhab, maka pasti mengenal Ibnu Rusyd, yang bernama lengkap Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad Ibn Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ahmad ibnu Rusyd, yang di Eropa lebih dikenal dengan nama Averroes. Ia lahir di Cordova, Spanyol sekarang, pada 520 H/1126 M. Buku fikihnya yang sangat terkenal…

Ibn Arabi

Ibn Arabi yang bernama lengkap Abi Abdillah Muḥammad ibn Ali ibn Muḥammad ibn Arabi al-Ta’I al-Hatimi,  lahir di Murcia, Spanyol bagian Tenggara, pada 1165 M. Ia lahir ketika Murcia dipimpin oleh Muhammad ibn Said ibn Mardanisi. Ia sering dipanggil dengan dua gelar, yaitu Muhyiddin (Penghidup agama) dan Syekh al-Akbar (Grand Shekh). Ia dilahirkan oleh keluarga…

Al-Gazali

Al-Gazali yang bernama lengkap Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ġazālī, lahir di kota Thusi pada 450 H/1058 M dan wafat tahun 505 H/1111 M. Dalam disertasi Agil Al-Mahdali, keluarga Al-Gazali ada Sembilan orang dan masing-masing sering dipanggil Al-Gazali dan semuanya ilmuwan serta hampir semuanya penulis. Ada kesulitan membedakan sebuah naskah, Al-Gazali mana yang menulis terhadap…

Al-Biruni

Al-Biruni yang bernama lengkap Abū al-Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad al-Bīrūnī, lahir di Kath, Kiva, sebuah kota di wilayah aliran sungai Oxus, Uzbekistan,  pada 4 september 973 M. Riwayat hidup masa kecilnya tidak banyak diungkapkan, bahkan ayahnya pun tidak banyak dijelaskan. Sekitar usia 20 tahun Al-Biruni sudah mampu melahirkan banyak karya dalam bidang sains. Karena ia…